• Siemens frekventni regulatori
  • Automatizacija malih hidroelektrana
  • SCADA i PLC programiranje

Simatic modularni kontroleriSIMATIC S7-400

SIMATIC S7-400Najsnažniji PLC familije SIMATIC S7 PLC kontrolera, a koristi se za srednji i viši nivo automatizacije. Izborom CPU-a optimizira se primjena za različite nivoe složenosti zahtjeva, a postoje standardne, “Fail-safe” i “Fault-tolerant” varijante. Osnovne karakteristike su: montaža u rek, velike brzine izvršavanja instrukcija, izvršavanje zahtjevnih komunikacionih procedura, veliki izbor modula i mogućnost proširenja konfiguracije na preko 300 modula, te mogućnost zamjene modula tokom rad. Mogućnost povezivanja u mrežu pomoću MPI (multipoint interface), PROFIBUS, Industrial Ethernet ili PROFINET. Konfiguracija i postavljanje parametara pomoću alata „Hardware Configuration“. Programiranje pomoću programskog alata STEP 7 Professional (LAD, FBD, STL, SFC, SCL, S7-HiGraph, CFC). Omogućava višeprocesorski rad (do 4 procesora se može koristiti u centralnom reku) i redudantni režim rada.

SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-300Modularni mali upravljački sistem za niži i srednji nivo automatizacije. Izborom CPU-a optimizira se primjena za različite nivoe složenosti zahtjeva, a postoje standardne, kompaktne (integrisani I/O), “Fail-safe” i tehnološke (kontrola kretanja, pozicioniranje, zatvorene regulacione petlje) varijante. Montira se na DIN šinu. Širok izbor modula i mogućnost proširenja konfiguracije modulima (do 32 modula). Mogućnost povezivanja u mrežu pomoću MPI (multipoint interface), PROFIBUS, Industrial Ethernet ili PROFINET. Konfiguracija i postavljanje parametara pomoću alata „Hardware Configuration“. Programira se pomoću programskog alata STEP 7 Professional (LAD, FBD, STL, SFC, SCL, S7-HiGraph, CFC).

SIMATIC ET 200

SIMATIC ET 200Distribuirani I/O sistem sa lokalnom inteligencijom. Performanse određene izborom CPU-a - postoje dva standardna i dva “Fail-safe” CPU-a. Omogućena zamjene modula tokom rada. Mogućnost povezivanja u mrežu pomoću MPI (multipoint interface), PROFIBUS i PROFINET . Programira se pomoću STEP 7 Professional (LAD, FBD, STL, SFC, SCL, S7-HiGraph, CFC).

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

Modularni mini PLC odličnih mogućnosti. Izborom CPU-a optimizira se primjena za različite nivoe složenosti zahtjeva. Mogućnost proširenja konfiguracije dodavanjem novih modula. Veliki izbor ulazno-izlaznih i komunikacionih modula obezbjeđuje fleksibilnost prilikom konfigurisanja sistema. Podržan PROFINET interfejs pa se umrežavanje i komunikacija između sistema, kontrolera i HMI uređaja ostvaruje jednostavno. Programira se i konfiguriše pomoću STEP 7 Basic inženjerskog alata.

SIMATIC S7-200

SIMATIC S7-200Modularni mali upravljački sistem za najniži nivo automatizacije. Izborom CPU-a optimizira se primjena za različite nivoe složenosti zahtjeva, a svi CPU-ovi su kompaktni (integrisani I/O). Širok izbor modula i mogućnost proširenja konfiguracije modulima (do 7 modula). Mogućnost povezivanja u mrežu pomoću RS 485 komunikacijskog interfejsa ili PROFIBUS-a. Programira se pomoću STEP 7/MicroWIN (LAD, FBD, STL).

LOGO!

Modularni kontroleri simatic logo!Odlično rješenje u oblasti mikro automatizacije za jednostavne zadatke u području građevinarstva i industrije, kao zamjena za relejnu tehniku. Programiranje je moguće sa interfejsa na samom uređaju ili pomoću programskog alata LOGO!Soft Comfort.

NAŠA RJEŠENJA ZA AUTOMATIZACIJU MALIH HIDROELEKTRANA

OA-AE1

 -    ormar dimenzija 2000x1600x600

-    PLC S7 300 i S7 1200 Siemens

-    HMI 15“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    SCADA WinCC Professional

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

-    Basler uređaj za kontrolu pobude

 

 

Ovo je gotovo rješenje koje se sastoji od dva ormara u kojima se nalazi oprema za automatiku i oprema za uključenje generatora na mrežu.
Sistem je upravljan kontrolerom serije S7 300 Siemens. Elektranom je moguće upravljati na 3 načina: preko panela, preko tastera i preko SCADA-e u kontrolnoj sobi.
Sva mjerenja (snaga, struja, napon) se mogu trajno arhivirati na računaru na kojem se izvršava SCADA.

 

 


 

OA-AE2

 

-    ormar dimenzija 1200x800x400

-    PLC S7 1200 Siemens

-    HMI 6,4“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

 

 

Ovo je rješenje za skromnije aplikacije u smislu da nemamo mogućnost arhiviranja podataka, ali bez obzira na to sadrži sve elemente neophodne za upravljanje elektranom.
Sistemom upravlja kontroler S7 1200, koji sve mjerene podatke prebacuje na panel.
Upravljanje je moguće preko panela ili preko tastera. Sistem se može nadograditi po željama klijenta.

{mosmap width='100%'|height='400'|lat='44.71835'|lon='18.07989'| zoom='15'|mapType='Map'|marker='1'|align='center' }