• Siemens frekventni regulatori
  • Automatizacija malih hidroelektrana
  • SCADA i PLC programiranje

Frekventni regulatoriFrekventni regulatori

Svaki menadžment firme koji racionalno vodi svoje poslovanje razmišlja o mogućim načinima za smanjenje potrošnje, tj. o mogućim uštedama.

Ukoliko imate kompresor, pumpu, ventilator, transportne trake ili neki drugi sistem od koga se ne zahtjeva da motori rade konstantno nominalnom brzinom onda je ugradnja frekventnog regulatora prilika za uštedu električne energije, ali i mašinskih elemenata.

Smanjena struja motora znači i manje utrošene električne energije, dok smanjena brzina obrtanja znači duži vijek ležajeva, reduktora i druge opreme na motoru.

Današnji frekventni regulatori, odnosne njihove kontrolne jedinice sve više preuzimaju funkciju programabilnih logičkih kontrolera pa je tako moguće realizovati, pored jednostavnog upravljanja preko digitalnih i analognih ulaza, i upravljanje preko komunikacionog ulaza čime se broj žica neophodnih za realizaciju upravljanja frekventnim regulatorom svodi na samo dvije.

NAŠA RJEŠENJA ZA AUTOMATIZACIJU MALIH HIDROELEKTRANA

OA-AE1

 -    ormar dimenzija 2000x1600x600

-    PLC S7 300 i S7 1200 Siemens

-    HMI 15“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    SCADA WinCC Professional

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

-    Basler uređaj za kontrolu pobude

 

 

Ovo je gotovo rješenje koje se sastoji od dva ormara u kojima se nalazi oprema za automatiku i oprema za uključenje generatora na mrežu.
Sistem je upravljan kontrolerom serije S7 300 Siemens. Elektranom je moguće upravljati na 3 načina: preko panela, preko tastera i preko SCADA-e u kontrolnoj sobi.
Sva mjerenja (snaga, struja, napon) se mogu trajno arhivirati na računaru na kojem se izvršava SCADA.

 

 


 

OA-AE2

 

-    ormar dimenzija 1200x800x400

-    PLC S7 1200 Siemens

-    HMI 6,4“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

 

 

Ovo je rješenje za skromnije aplikacije u smislu da nemamo mogućnost arhiviranja podataka, ali bez obzira na to sadrži sve elemente neophodne za upravljanje elektranom.
Sistemom upravlja kontroler S7 1200, koji sve mjerene podatke prebacuje na panel.
Upravljanje je moguće preko panela ili preko tastera. Sistem se može nadograditi po željama klijenta.

icon