• Siemens frekventni regulatori
  • Automatizacija malih hidroelektrana
  • SCADA i PLC programiranje

ReferenceMHE Koka 1, Albanija

Ormar upravljanja radom generatora MHE Koka 1, Albanija. Upravljanje realizovano na bazi PLC....

Opširnije...

Vodovod a.d. Doboj

Isporuka i ugradnja frekventnog regulatora 45kW, Vodovod a.d. Doboj, pumpna stanica Rudanka, april 2012. godine;

 

Sisecam soda Lukavac d.o.o.

Automatizacija rada kompresorske stanice, Sisecam soda Lukavac d.o.o. Lukavac, septembar 2013. godine …

 

MHE Malask - Turska

MHE Malask, Turska, instalisana snaga 1,5 MW, automatizacija na bazi PLC-a Siemens Simatic S7 1200, 1 generator, oktobar 2013. godine;

DRVOCOMMERCE d.o.o. Pribinić

Automatizacija rada mašine za izradu peleta, DRVOCOMMERCE d.o.o. Pribinić, oktobar 2013. godine;

 

MHE Koka 2, Kraste – Albanija

MHE Koka 2, Kraste – Albanija, instalisana snaga 0,9 MW, automatizacija na bazi PLC-a Siemens Simatic S7 1200, 1 generator, januar 2013. godine;

CARMEUSE INTEGRAL d.o.o. Doboj

Automatizacja rada drobilice, CARMEUSE INTEGRAL d.o.o. Doboj, decembar 2012. godine;

Opširnije...

Albanija 5 MW - PLC automatizacija

Albanija, instalisana snaga 5 MW, automatizacija na bazi PLC-a Siemens Simatic S7 1200, 2 generatora, novembar 2012. godine;

 

SCAI ADAPTER d.o.o. Brod 2013.

Automatizacija rada prese, SCAI ADAPTER d.o.o. Brod, mart 2013. godine;

 

MHE Martanesh, Kraste – Albanija

MHE Martanesh, Kraste – Albanija, instalisana snaga 10,5 MW, automatizacija na bazi PLC-a Siemens Simatic S7 1200, 6 generatora, april 2012. godine; - MHE Koka 1, Kraste

SCAI ADAPTER d.o.o. Brod

Automatizacija rada peći, SCAI ADAPTER d.o.o. Brod, oktobar 2012. godine;

 

MHE Poštica, Vlasotince - Srbija

MHE Poštica, Vlasotince - Srbija, instalisana snaga 0,6 MW, 1 generator, septembar 2010. godine;

 

NAŠA RJEŠENJA ZA AUTOMATIZACIJU MALIH HIDROELEKTRANA

OA-AE1

 -    ormar dimenzija 2000x1600x600

-    PLC S7 300 i S7 1200 Siemens

-    HMI 15“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    SCADA WinCC Professional

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

-    Basler uređaj za kontrolu pobude

 

 

Ovo je gotovo rješenje koje se sastoji od dva ormara u kojima se nalazi oprema za automatiku i oprema za uključenje generatora na mrežu.
Sistem je upravljan kontrolerom serije S7 300 Siemens. Elektranom je moguće upravljati na 3 načina: preko panela, preko tastera i preko SCADA-e u kontrolnoj sobi.
Sva mjerenja (snaga, struja, napon) se mogu trajno arhivirati na računaru na kojem se izvršava SCADA.

 

 


 

OA-AE2

 

-    ormar dimenzija 1200x800x400

-    PLC S7 1200 Siemens

-    HMI 6,4“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

 

 

Ovo je rješenje za skromnije aplikacije u smislu da nemamo mogućnost arhiviranja podataka, ali bez obzira na to sadrži sve elemente neophodne za upravljanje elektranom.
Sistemom upravlja kontroler S7 1200, koji sve mjerene podatke prebacuje na panel.
Upravljanje je moguće preko panela ili preko tastera. Sistem se može nadograditi po željama klijenta.

{mosmap width='100%'|height='400'|lat='44.71835'|lon='18.07989'| zoom='15'|mapType='Map'|marker='1'|align='center' }