• Siemens frekventni regulatori
  • Automatizacija malih hidroelektrana
  • SCADA i PLC programiranje

MilltronicsMilltronics TASS

Milltronics TASSMilltronics TASS je kompaktan senzor brzine sa točkom idealan za korišćenje na konvejerima, gde može raditi u saradnji sa vagama dajući signal integratoru koji može izračunati količinu prenesenog materijala. Milltronics TASS zadovoljava IP 65, zbog svog niskog profila može se ugraditi i tamo gde je prostor problem.

Milltronics E Serija

Milltronics E SerijaMilltronics E, V i A serije su merači protoka malog i srednjeg kapaciteta za proizvode različitih gustina, veličina i fluidnosti. Merni mehanizam je eksterno lociran, merači protoka su otporni na koriziju, abraziju i toplotu.

Milltronics Weighfeeder 1200

Milltronics Weighfeeder 1200Milltronics Weighfeeder 1200 seriju čine merni dozatori velikog kapaciteta koji se koriste za dodavanje makro aditiva. Milltronics Weighfeeder 1200 postiže odlične performanse u teškim uslovima rada kao što su oni u rudnicima, kamenolomima, industriji cementa i drugim procesnim industrijama. Izrađuju se za širine konvejerske trake od 460 mm do 1219 mm, dužine od 2134 mm, sa različitim konfiguracijama ulaznog dela.

Milltronics Weighfeeder 600

Milltronics Weighfeeder 600Milltronics Weighfeeder 600 je merni dozator malog do srednjeg kapaciteta koji se koristi za dodavanje mikro aditiva. MS (mild steel) model je idealna za rad sa hemikalijama, prahovima i granularnim proizvodima kod kojih nije potrebno ispiranje, dok je SD (sanitary duty) model dizajniran za prehrambenu industriju gde je potrebno ispiranje pod visokim pritiskom.

Milltronics MSI

Milltronics MSIMilltronics MSI je visokotačna vaga za zahtevne primene u proizvodnji i kontroli istovara. Milltronics MSI vage omogućavaju kontinualno in-line merenje težine različitih proizvoda u primarnoj i sekundarnoj industriji. Dokazale su se u različitim teškim zadacima kao što je ekstrakcija materijala (rudnici, kamenolomi i ugljenokopi), elektrane, proizvodnja gvožđa i čelika, industrija hrane i hemijska industrija. MSI vage su pogodne za monitoring peska, brašna, uglja, šećera...

Milltronics MLC

Milltronics MLCMilltronics MLC je vaga malog kapaciteta za lako natovarene konvejere. MLC je pogodan za monitoring proizvoda kao što su veštačka đubriva, duvan, granulisana hrana za životinje ili šećer. Ugrađene merne ćelije u MLC-u osiguravaju brzu reakciju na vertikalno opterećenje, što obezbeđuje trenutan odziv ka punjaču, te je postignuta izuzetna tačnost i ponovljivost čak i kod vrlo lakih opterećenja. MLC se može postaviti i na postojeće ravne konvejere i punjače.

NAŠA RJEŠENJA ZA AUTOMATIZACIJU MALIH HIDROELEKTRANA

OA-AE1

 -    ormar dimenzija 2000x1600x600

-    PLC S7 300 i S7 1200 Siemens

-    HMI 15“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    SCADA WinCC Professional

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

-    Basler uređaj za kontrolu pobude

 

 

Ovo je gotovo rješenje koje se sastoji od dva ormara u kojima se nalazi oprema za automatiku i oprema za uključenje generatora na mrežu.
Sistem je upravljan kontrolerom serije S7 300 Siemens. Elektranom je moguće upravljati na 3 načina: preko panela, preko tastera i preko SCADA-e u kontrolnoj sobi.
Sva mjerenja (snaga, struja, napon) se mogu trajno arhivirati na računaru na kojem se izvršava SCADA.

 

 


 

OA-AE2

 

-    ormar dimenzija 1200x800x400

-    PLC S7 1200 Siemens

-    HMI 6,4“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

 

 

Ovo je rješenje za skromnije aplikacije u smislu da nemamo mogućnost arhiviranja podataka, ali bez obzira na to sadrži sve elemente neophodne za upravljanje elektranom.
Sistemom upravlja kontroler S7 1200, koji sve mjerene podatke prebacuje na panel.
Upravljanje je moguće preko panela ili preko tastera. Sistem se može nadograditi po željama klijenta.

{mosmap width='100%'|height='400'|lat='44.71835'|lon='18.07989'| zoom='15'|mapType='Map'|marker='1'|align='center' }