• Siemens frekventni regulatori
  • Automatizacija malih hidroelektrana
  • SCADA i PLC programiranje

MilltronicsMilltronics MLC

Milltronics MLCMilltronics MLC je vaga malog kapaciteta za lako natovarene konvejere. MLC je pogodan za monitoring proizvoda kao što su veštačka đubriva, duvan, granulisana hrana za životinje ili šećer. Ugrađene merne ćelije u MLC-u osiguravaju brzu reakciju na vertikalno opterećenje, što obezbeđuje trenutan odziv ka punjaču, te je postignuta izuzetna tačnost i ponovljivost čak i kod vrlo lakih opterećenja. MLC se može postaviti i na postojeće ravne konvejere i punjače.

NAŠA RJEŠENJA ZA AUTOMATIZACIJU MALIH HIDROELEKTRANA

OA-AE1

 -    ormar dimenzija 2000x1600x600

-    PLC S7 300 i S7 1200 Siemens

-    HMI 15“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    SCADA WinCC Professional

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

-    Basler uređaj za kontrolu pobude

 

 

Ovo je gotovo rješenje koje se sastoji od dva ormara u kojima se nalazi oprema za automatiku i oprema za uključenje generatora na mrežu.
Sistem je upravljan kontrolerom serije S7 300 Siemens. Elektranom je moguće upravljati na 3 načina: preko panela, preko tastera i preko SCADA-e u kontrolnoj sobi.
Sva mjerenja (snaga, struja, napon) se mogu trajno arhivirati na računaru na kojem se izvršava SCADA.

 

 


 

OA-AE2

 

-    ormar dimenzija 1200x800x400

-    PLC S7 1200 Siemens

-    HMI 6,4“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

 

 

Ovo je rješenje za skromnije aplikacije u smislu da nemamo mogućnost arhiviranja podataka, ali bez obzira na to sadrži sve elemente neophodne za upravljanje elektranom.
Sistemom upravlja kontroler S7 1200, koji sve mjerene podatke prebacuje na panel.
Upravljanje je moguće preko panela ili preko tastera. Sistem se može nadograditi po željama klijenta.

icon