• Siemens frekventni regulatori
  • Automatizacija malih hidroelektrana
  • SCADA i PLC programiranje

SitransSITRANS AS100

SITRANS AS100

SITRANS AS 100 je akustični senzor koji se koristi za detekciju protoka čvrstih materija. Radi na principu detekcije promjena zvučnih talasa visoke frekvencije koje nastaju usljed pomjeranja materije. Reaguje trenutno na promjene u protoku I upozorava eventualne blokade, nedostatak materije, greške u opremi što omogućava operateru da odmah reaguje I spriječi veću štetu. Uobičajena primjena je za praškaste materijale I granulate transportovane kroz cjevi vibracionim, pneumatskim i gravitacionim sistemima.

NAŠA RJEŠENJA ZA AUTOMATIZACIJU MALIH HIDROELEKTRANA

OA-AE1

 -    ormar dimenzija 2000x1600x600

-    PLC S7 300 i S7 1200 Siemens

-    HMI 15“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    SCADA WinCC Professional

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

-    Basler uređaj za kontrolu pobude

 

 

Ovo je gotovo rješenje koje se sastoji od dva ormara u kojima se nalazi oprema za automatiku i oprema za uključenje generatora na mrežu.
Sistem je upravljan kontrolerom serije S7 300 Siemens. Elektranom je moguće upravljati na 3 načina: preko panela, preko tastera i preko SCADA-e u kontrolnoj sobi.
Sva mjerenja (snaga, struja, napon) se mogu trajno arhivirati na računaru na kojem se izvršava SCADA.

 

 


 

OA-AE2

 

-    ormar dimenzija 1200x800x400

-    PLC S7 1200 Siemens

-    HMI 6,4“ Siemens

-    Sklopna tehnika Schneider Electric

-    ComAp relej za zaštitu i sinhronizaciju

 

 

Ovo je rješenje za skromnije aplikacije u smislu da nemamo mogućnost arhiviranja podataka, ali bez obzira na to sadrži sve elemente neophodne za upravljanje elektranom.
Sistemom upravlja kontroler S7 1200, koji sve mjerene podatke prebacuje na panel.
Upravljanje je moguće preko panela ili preko tastera. Sistem se može nadograditi po željama klijenta.

icon